Rekisteriseloste

 


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Pramia Oy (Y-tunnus: 0961012-0)

Ilvesjoentie 1060
61760 ILVESJOKI

Puh. 06-4565600

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö: Marko Mäkinen puh. 06-4565600

Rekisterin nimi
Pramia Oy:n rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Pramia Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisteriä kerätään esimerkiksi työpaikkahakemusten, yhteydenottolomakkeiden ja kilpailujen yhteydessä eli vain silloin, kun käyytäjä niitä aktiivisesti itse antaa.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

nimi
postiosoite
sähköpostiosoite
puhelinnumerot
arvo tai ammatti
sukupuoli
rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot
tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista
em. tietojen muutostiedot
yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Pramia Oy:n palveluita tai osallistuessaan Pramia Oy:n markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksimainittuja.

Tietojen luovutus
Pramia Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Sivuston kävijätilastointi
Pramian verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua sekä siihen kuuluvaa kohderyhmätieto- ja aihepiiriraportointia. Google Analytics -palvelun keräämiä Googlen ja kolmannen osapuolen Googlelle tarjoamia yleisötietoja (ikäryhmä, sukupuoli, aihepiirit) käytetään Pramian verkkosivuston kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Pramian verkkomarkkinoinnin kohdentamiseen. Palvelu tallentaa tiedot anonyymissä muodossa, eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

Mikäli ette halua Googlen tilastoivan noita tietoja tällä tai muilla käyttämilläsi sivustoilla, voitte muuttaa mainosasetuksianne täältä. Mikäli haluat estää kaiken kävijätiedon lähetyksen Google Analytics -palvelulle kaikilla käyttämilläsi sivustoilla, voit asentaa selaimeesi lähetyksen estävän lisäosan.

Evästeet
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Pramia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Pramia Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Pramia Oy 
Ilvesjoentie 1060 61760 ILVESJOKI

Puh. 06-4565600

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Pramia Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 06-4565600; kirjeitse osoitteeseen Pramia Oy, Ilvesjoentie 1060 61760 ILVESJOKI tai sähköpostilla marko.makinen@pramia.fi

Pramia Oy

Ilvesjoentie 1060
61760 ILVESJOKI
p. (06) 4565 600
contact(at)pramia.fi